Terasové podkonštrukcie

Terasová podkonštrukcia je mimoriadne dôležitou súčasťou terasy. Jej správny návrh ovplyvní jej životnosť a teda Vaše celkové náklady. Ak sa podcení, hrozí ďaľšia starosť a dodatočné náklady na opravu, ktoré nie vždy končia esteticky. Rovnako ako nie je dobré podceniť stavbu základov rodinného domu, nepodceňte ani stavbu terasovej podkonštrukcie.

Skladba terasovej podkonštrukcie

Všeobecná skladba terasovej podkonštrukcie

  • terasová doska
  • podkonštrukčný hranol
  • výškovo dorovnávací prvok
  • izolácia
  • podklad

Príklad skladby drevoplastovej terasy

Terasa, skladba podkonštrukcie, drevoplast, príklad

Podklad

Samotná terasa musí mať pevný základ, aby časom nestratila na kvalite. Rovnako ako sú pre dom mimoriadne dôležité kvalitne navrhnuté a zrealizované základy , tak je dôležitý pre terasu terasový podklad. Tento podklad sa najčastejšie realizuje betónovou platňou , ktorá má svoje ohraničenie a zloženie alebo základom z lámaného kameňa viacerých frakcií. Alternatívou je v niekoľkých prípadoch i postavenie na betónových pilieroch.

Základ tvorený z piesku alebo štrku z riečneho kameňa je nevhodný. Rovnako položenie terasovej podkonštrukcie na zem je  neprípustné.

Pri jednotlivých podkladoch je potrebné mať znalosti ich výstavby, riešiť vyspádovanie plochy, ohraničenie, poznať techniku dosiahnutia roviny, oddrenážovanie, spôsoby a techniky zhutňovania lámaného kameňa a iné.

Izolácia

Izolácia je pomerne dôležitým prvkom pri drevených terasách resp. podkladových hranoloch. Zvyšuje výrazne životnosť podkladových hranolov, čím sa zvyšuje životnosť celeje terasy. Ak sa izolácia neurobí dobre, alebo sa neurobí vôbec, podkladové drevené hranoly sú dlhšie vo vlhkom prostredí a majú tendenciu rýchlejšie odhnívať. Izolácia je nenákladná položka celej terasy a preto by sa nikdy nemala vynechávať. Navyše izoláciou neznamená izolácia plochy ale iba časti, kde sa podkladový hranol dotýka podkladového prvku ako betón či kameň.

Izoláciou je takmer vždy izolačný obdĺžnik, ktorým je v najjednoduchšej forme jednoduchá gumená podložka. Samozrejme podložka určená pre vonkajšie prostredie.

Prvky pre zrovnanie výšky

Pri stavbe terasy je potrebné vždy zrovnať povrch terasy na konkrétnu výšku - napríklad podľa vchodových dverí domu a pod. Na toto je potrebné myslieť už pri návrhu terasy a podľa toho voliť výšku realizovane betónovej platne, výšku utlačenej vrstvy lámaného kameňa, či výšku pilierov. Na tento účel slúžia rôzne výšky podkladových hranolov. Platí to hlavne pri drevených hranoloch. Pri drevoplastových terasách často výrobcovia ponúkajú iba jednu výšku podkladového hranolu a teda je potrebné výšku riešiť vhodnou výškou betónovej platne alebo dodatočne  výškovo nastaviteľnými plastovými terčami.

Terasové terče sa používajú často i pri stavbe terasy v svahovitom teréne či na poschodí na zelených strechách, ked sú požiadavky na nízku hmotnosť terasového systému.

Podkonštrukčné hranoly

Úlohou podkonštrukčných hranolov je čo najrovnomernejšie roznesenie záťaže terasových dosiek. Voľba typu hranolov súvisí priamo s použitým typom terasovej dosky a potrebnou výškou na ktorú je potrebné zrovnať terasu. Platí pravidlo, že podkonštrukčné hranoly majú mať minimálne takú trvanlivosť ako terasové dosky. Preto nie je vhodné používať napríklad hranoly zo smreku k doskám z exotickej dreviny.

Hliníkové hranoly sa najčastejšie používajú pri exotických drevinách, pretože hliník je takmer večným materiálom. Ku drevoplastovým doskám sú určené plastové hranoly, ktoré majú podstatne dlhšiu životnosť ako drevo.

Pochôdzna časť

Fixácia terasových dosiek k podkonštrukčným hranolom sa najčastejšie robí dvoma spôsobmi:

  • nerezovými skrutkami priamo do dosky
  • nerezovými či plastovými klipmi

Terasové skrutky

Pri fixácii nerezovými skrutkami je pri mnohých drevinách potrebné dosky predvŕtavať, aby sa predišlo ich štiepeniu. Pri niektorých drevinách je fixácia skrutkami mimoriadne odporúčaná. Na montáž terasy je potrebné používať výlučne špecializované skrutky. Pre bežnú terasu sa používajú iné skrutky ako pre terasu pri bazéne napr. so slanou vodou. Časté sú v praxi aj komplikácie spôsobené nesprávnym výberom skrutiek, ktorým sa pri montáži trhajú hlavičky, pretŕčajú z terasových dosiek alebo začnú hrdzavieť. A skúste si predstaviť hotovú terasu z ktorej Vám trčia v niekoľkých miestach skrutky, alebo im mráz pri prvej zime potrhá hlavičky. Vytrhať dosky a znova!

Terasové klipy

Klipy sú esteticky príťažlivým riešením, ktoré má výhodu v nižšej pracnosti a tým nižšej cene montážnych prác. Avšak nie vždy sa ich odporúča použiť. Drevo má obrovskú silu. Keď sa začne krútiť, systém neviditeľných klipov ho nie vždy dokáže skrotiť. Preto je potrebné pri konkrétnej drevine vždy zvážiť fixáciu pomocou neviditeľných klipov a venovať pozornosť montážnym odporúčaniam výrobcu dosiek. Pri fixácii dosiek pomocou klipov je potrebné použiť dosky s profilom určené pre takýto typ montáže. Pri montáži na klipy sa odporúča používať klipy 100% kompatibilné s profilom dosiek výrobcu, teda najčastejšie dodávané rovnakým výrobcom ako terasové dosky.