Kategória: Terasové dosky

Triedy kvality terasových dosiek

Pokiaľ budete kupovať terasové dosky, stretnete sa s bežne so štyrmi kvalitatívnymi tiedami: A, B a AB. C trieda sa pri terasových doskách takmer nepoužíva. Triedenie je založené na norme ČSN EN 13990. Norma špecifikuje množstvo a rozsah prirodzených chýb pre tiedu A a B. Trieda AB obsahuje min.40 % dosiek tiedy A a 60 % dosiek triedy B. Norma nie je voľne...

Triedy trvanlivosti drevín

Pre vyhodnocovanie orientačnej životnosti terás je potrebné zvažovať konkrétnu drevinu a jej triedu trvanlivosti. Životnosť drevárskych výrobkov možno definovať aj ako čas, za ktorý sa dostanú do takzvaného medzného stavu. To znamená, že sa stanú prakticky nepoužívateľnými. Tieto triedy definuje norma EN 350. Prirodzená trvanlivosť dreva je schopnosť dreva zachovať si pôvodnú štruktúru i vlastnosti v podmienkach, ktoré sú priaznivé pre aktivitu...

Drevo a termodrevo, pred termizáciou a po termizácii. Jaseň

Vlastnosti a výroba termo dreva

Termodrevo je len iný výraz pre tepelne spracované drevo. Čím je výnimočné termodrevo, prečo sa tepelne upravuje a aké procesy sa používajú pri jeho spracovaní? Aké dreviny sa používajú na termizáciu najčastejšie a aký je ich ekologický rozmer? Termicky upravené drevo je tepelne upravované pri teplotách od 160 – 200 °C. Základom procesu je vysoká teplota v ochrannom prostredí bez...