Triedy kvality terasových dosiek

Pokiaľ budete kupovať terasové dosky, stretnete sa s bežne so štyrmi kvalitatívnymi tiedami: A, B a AB. C trieda sa pri terasových doskách takmer nepoužíva. Triedenie je založené na norme ČSN EN 13990. Norma špecifikuje množstvo a rozsah prirodzených chýb pre tiedu A a B. Trieda AB obsahuje min.40 % dosiek tiedy A a 60 % dosiek triedy B. Norma nie je voľne dostupná a preto ju tu neuvádzame. Často je v uvádzanej kvalite iba jedna a teda pohľadová strana dosiek, u kvalitných dodávateľov sa kvalita vzťahuje na celý povrch dosky.

Na to pre akú kvalitu sa pri nákupe rozhodovať majú hlavný vplyv individuálne estetické požiadavky investora. Pre niekoho sú dosky s väčším množstvo sukov neprijateľné, pre iného sú typickým znakom a teda súčasťou dreva vďaka čomu je dielo zaujímavé. S nižšou akostnou triedou je však často spojené vyššie množstvo práce, teda viac rezania, tmelenia či brúsenia.

Kvalita rôznych drevín sa posudzuje takmer vždy rôznymi spôsobmi, avšak vo všeobecnosti je možné sa oprieť o existujúce normy. Väčšina exotických drevín napríklad takmer nemá viditeľné suky, naopak ihličnaté dreviny majú sukov pomerne veľa. Preto pri výbere dreviny s požiadavkou na minimálnu sukovosť nie je vhodné používať dreviny ako borovica, sibírsky smrekovec či smrek. Prípadne používať výhradne triedu A od spoľahlivého dodávateľa. Terasové dosky v A triede sú takmer nedostupné u domácich dodávateľov a majú často vyššiu cenu.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pri zvažovaní kvality sú brané na zreteľ najmä nasledovné vlastnosti:

 • počet a veľkosť sukov
 • množstvo miazgy prítomnej v dreve a farebné variácie
 • vytrhané vlákna opracovaním
 • smolníky
 • trhliny
 • poškodenie napadnutia hubou
 • poškodenie napadnutia hmyzom
 • obliny
 • zárasty kôry

Klasifikácia tried fasádnych obkladov / palubiek – ihličnaté dreviny

Vada Trieda A Trieda B
Suky dovolené
– čierne ceruzové suky do 5 mm, ak netvoria skupinu;
– zdravé zrastené suky do 10 % šírky + 35 mm;
– čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové suky, nezrastené suky (nie vypadavé) do 10 % šírky + 15 mm
– ojedinelé malé vypadnuté a poškodené hranové suky do 20 % najväčšej dovolenej veľkosti suku, ak nie je porušené krytie;
– sukové zátky do najväčšej dovolenej veľkosti suku u max.10 % dosiek
nedovolené:
– vypadávajúce suky, diery po sukoch a zhnité suky
dovolené:
– čierne ceruzové suky do 5 mm;
– zdravé zrastené suky, čiastočne zrastené suky, suky s kôrou, krídlové suky a nezrastené suky do 10 % šírky + 50 mm;
– hranové suky bez obmedzení, vrátane vypadnutých a poškodených, ak nie je porušené krytie („po zosadení
bez diery“);
– ojedinelé vypadávajúce suky, diery po sukoch a zhnité suky do 15 mm;
– zátky z rovnakého druhu dreva
Smolník dovolené:
– ojedinele do rozmeru 2 mm × 25 mm alebo rovnakej plochy (v mm2);
– jeden smolník do veľkosti 3 mm × 40 mm alebo rovnakej plochy v mm2 na každý 1,5 m dĺžky
dovolené:
– do rozmeru 2 mm × 35 mm alebo rovnakej plochy neobmedzene;
– tri smolníky do šírky 6 mm a celkovej dĺžky 150 mm alebo rovnakej plochy (v mm2) na 1 meter dĺžky

uvádzame k triedam A a B iba popis k pár vadám, kompletná špecifikácia tried kvality podľa normy je rozsiahla

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie