Pripravujeme terasový podklad

Ak ste dostali cenovú ponuku na realizáciu terasy, mali by ste vedieť že drvivá väčšina ponúk predpokladá, že máte pripravenú správne zrealizovanú betonovú  plochu. Presne tak – betónovú. Ak máte ako podklad niečo iné , prípadne iba pôdu, čakajú Vás dodatočné náklady na prípravu terasového podkladu ako i množstvo rozhodnutí ktoré musíte urobiť pred samotnou realizáciou terasy. Solídna firma si včas zistí viac o realizovanej terase, aby Vám ponúkla aj konkrétne práce prípravy terasového podkladu. Prípadne jasne v ponuke definuje, čo je presne predmetom dodávky a aká má byť stavebná pripravenosť.

Takmer každý druhý zákazník sa nás pýta aká je správna skladba terasy teda ako pripraviť podklad pre jej realizáciu. Niekto si na to najíma stavebnú firmu, niekto realizuje sám, iný zas chce od realizátora terasy zabezpečiť celú terasu na kľúč vrátane celej skladby. Bez ohľadu na uvedené alternatívy vám radi vysvetlíme viac o možnostiach terasových podkladov.

Celková skladba terasy

V prípade, že nie je potrebné prekonávať veľkú výšku medzi terénom a výškou pochôdznej plochy, tak je skladba terasovej podkonštruckie pomerne jednoduchá a nnie je potrebný zdvi terasy pomocou rektifikaćných výškovo nastaviteľných terčov alebo dodatočnej výškovej konštrukcie. Jednoduchá skladba terasy hrúbky cca do 130 mm vyzerá nasledovne:

 • terasové dosky (18 – 30mm)
 • terasová podkonštrukcia (40 – 100 mm hranoly bez výškovo nastaviteľných terčov)
 • terasový podklad (10 – 30mm podľa typu)

Príklad skladby terasy u drevoplastových dosiek – na lámaný kameň (makadam)

Terasový podklad – popis

Správne stanovené výšky komponentov terasy Vám zaručia, že terasa bude funkčná a praktická. Na úvod si musíme stanoviť finálnu výšku pochôdznej plochy od ktorej sa odvinie výška terasového podkladu. Zvykom je dávať výšku na úroveň podlahy interiéru prípadne cca 5 mm nižšie. Nasleduje skladba celej podkonštrukcie, ktorá závisí od realizátora, použitých dosiek, hranolov a pod. Postup realizácie pri prízemných terasách bez terčov je nasledovný:

 1. stanovenie presnej skladby
 2. realizácia výkopu
 3. stavba základu(pri betónovej platni) alebo osadenie obrubníkov (pri makadame)
 4. zaliatie betónom(tu použiť riečny kameň/lacnejší) zasypanie objemu kameňom či

Typy terasových podkladov

 • Betonová platňa
 • Lámaný kameň – makadam
 • Polystyrén + fatrafol

Skladba terasy nad terasovým podkladom

Najčastejšie skladba vyzerá napr. pri dreve a betónovom základe nasledovne:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 40 – 70 mm podkonštrukčný hranol (pri hranole 70/45 je to 70 mm na výšku, alebo 40 mm na šírku)
 • podložka 5 mm

SPOLU: cca 100 mm

Preto bude výška takéhoto betonového základu o 100 mm nižšia oproti vrchnej – pochôdznej časti terasy.

 

Aké máme možnosti pri príprave terasového podkladu? Poďme na to.

Betonová platňa

Betonová platňa musí mať svoje parametre.

 • oddilatovaná od domu
 • vlastný základ napr. z DT tvárnic
 • musí byť vyspádovaná od domu
 • musí mať odtokový žľab a/alebo drenážnu časť
 • Musí byť kombinácia železobetónu (kari siete)

Na hotovú betonovú platňu sa montuje terasová podkonštrukcia priamo tak, že sa hranoly do platne uchytia pomocou skrutiek do osadených hmoždiniek. Prípadne sa hranoly zaistia kovovými konzolami. Medzi hranol a platňu je potrebné dať vždy gumenú podložku aby drevený hranol nesal vlhkosť z betónu. V opačnom prípade by bola životnosť terasy výrazne nižšia.

Základ pre platňu

Tento základ sa najčastejšie realizuje na podobných princípoch ako základy domu. Nie je však potrebné ísť pri terase do nezámrznej hĺbky. Základ sa vyhotoví ako prvý a urobí sa do cieľovej výšky betonovej platne. Následne sa objem ohraničený základom vysype kameňom a naleje sa na neho cca 10 cm betónu.

Dilatácia

Dilatácia alebo rozťažnosť. Ak medzi existujúcu budovu a budúcu terasu nedáte dilatačnú medzeru, terasová platňa sa bude pri vysokých teplotách rozťahovať smerom k domu a bez dilatačnej medzery môže praskať. Preto ju zrealizujte správne.

Vyspádovanie

Úlohou vyspádovania platne je odviesť všetku, hlavne nárazovú dažďovú vodu preč z terasy. Ak by sa voda zdržiavala pod terasou, pôsobila by ako skryté jazierko. Bola by tak vhodným zdrojom pre liahnutie komárov a iného hmyzu, lákala by spevavé žaby, napomáhala by rastú plesní a húb na podkonštrukčnom dreve či terasových doskách atď. V zime by hrozilo zatekanie vody medzi murivo domu a terasu a tým postupné poškodzovanie jedného z nich rozpínaním ľadu.

Bežný spád ktorý sa používa pri betonových platniach terasy je 2%. Netreba zabudnúť na pravidlo, že spádovanie sa realizuje vždy smerom od existujúcej stavby (domu). Teda ak je terasa opretá o dom iba jednou stranou, stačí spádovať jedným smerom. Ak máte však terasu pri dvoch stenách, treba spádovať od oboch stien.

Drenáž – bezpečné odvedenie dažďovej vody

Úlohou betonovej platne je okrem zabezpečenia pevného podkladu pre uchytenie podkonštrukcie aj odvedenie dažďovej vody ktorá na terasu spadne. Preto terasa musí mať príslušný spád. Voda sa tak zhromažďuje na najnižšej strane platne a musí byť zvedená do drenáže na okraji terasy. Ak drenáž nie je urobená na okraji terasy musí byť odvedená do drenáže ktorá je neďaleko. Pri druhej možnosti je vhodné osadiť na okraj terasy drenážny rošt a z neho odviesť vodu pod zemou pomocou rúry do drenážneho priestoru. Ako drenáž môže slúžiť úzky výkop s drenážou z riečnych kameňov.

Výška podkladovej betónovej platne

Výška najvyššieho bodu platne (vyspádovanie) by mala byť o cca 90 mm nižšie (pri montáži hranolov na výšku) alebo o cca 60 mm nižšie. Výška závisí od typickej skladby plánovanej podkonštrukcie. My ju najčastejšie realizujeme nasledovne:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 60 mm podkonštrukčný hranol
 • 5 mm podložka

Lámaný kameň – makadam

Makadam je častou voľbou v prípadoch, ak chcete čo najviac eliminovať mokré procesy pri stavbe alebo jednoducho nechcete viac betónu na pozemku. Ja najčastejšou voľbou stavebníkov, ktorí pristavujú terasu k domu. Makadamový základ sa skladá z dvoch vrstiev:

 1. Spodná vrstva Makadam hrubej frakcie (najčastejšie 16 -32 mm) – hrúbka cca 200 – 250mm
 2. Vrchná vrstva Makadam jemnej frakcie (najčastejšie 4 – 8 mm) – hrúbka cca 20 – 30mm

Makadam je vhodné dávať na zhutnenú zem. Samotný makadam sa zhnutňuje na viackrát zhutňovacím strojom s nohou (slangovo žaba). dtto na záver sa zhutní aj jemný makadam. Podkladový makadam sa nerealizuje do spádu, ale do roviny, pretože neodvádza vodu, ale vsakuje. Pôsobí pre vodu ako drenáž.

Na zhutnený terasový podklad z makadamu sa následne ukladajú betonové kocky do rastra. Rozvrhnutie rastra závisí od mnohých faktorov , ale najčastejšie je to 400 mm x 800 mm . Úlohou betonových kociek je roznesenie váhy na plochu. Dodávka a osadenie betonových kociek je často súčasťou ponuky, ak je to v ponuke uvedené.

 

Vyspádovanie

Vyspádovanie terasového podkladu sa pri lámanom kameni nerieši. Totiž úlohou makadamu nie je odviesť vodu preč od domu, ale vsiaknuť čo najviac vody do drenáže (makadam o výške 250 mm je dostatočnou drenážou).

Výška podkladu z lámaného kameňa

Výška najvyššieho bodu podkladu by mala byť o cca 130 mm nižšie (pri montáži hranolov na výšku) alebo o cca 110 mm nižšie. Výška závisí od typickej skladby plánovanej podkonštrujkcie. My ju najčastejšie realizujeme nasledovne:

 • 26 mm drevená terasová doska
 • 60 mm podkonštrukčný hranol
 • 5 mm podložka
 • 50 mm betonová kocka

Polystyrén a fatrafol

Tento spôsob sa používa u terás na poschodí. Na strechu sa osadí extrudovaný polystyrén XPS tak aby sa plocha vyspádovala k odvodňovacím vpustom. Následne sa položí a zvarí hydroizolačná fólia fatrafol alebo podobná. Vzhľadom na to, že strešné terasy sú často vyspádované viacerými smermi (viac odtokov), na vytvorenie roviny terasovej podkonštrukcie sa používajú veľmi často rektifikačné terče.

Na takto pripravenú plochu sa neskôr osadia ochranné gumové pásy alebo hrubá geotextília, betonové kocky a prípadne rektifikačné terče. Rektifikačné terče je možné osádzať priamo na fóliu i bez použitia betonových kociek, pretože sú hladké a majú dostatočnú roznášaciu plochu.

Typická skladba terasy, porovnanie drevoplast a drevo

Ak chcete vedieť viac o problematike terás, radi Vám odpovieme na Vaše otázky osobne , prípadne si prečítajte články na našom blogu. Odporúčame i niektorý zo špecializovaných webov o problematike stavby terás svojpomocne.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie